Rozkład   nabożeństw 

w Parafii św. Barbary w Pionkach

 

Msze św. codziennie :

 

godz. 600 ; 630 ; 700  i 1800 (czas letni)

                                            1700 (czas zimowy)

 

Msze św. w niedziele i święta nakazane:

Szpital  - godz. 700

Ambulatorium – godz. 700

 

Kościół św. Barbary:

godz. 700 ; 830 ; 1000 ; 1130 ; 1500 ;1800 

 

 

Msze św. w święta nieobowiązkowe

 

Kościół  św. Barbary

godz. 600 ; 700 ; 900 ; 1600 ; 1800 ( czas letni )

                                                             1700 ( czas  zimowy )

 

 

Nabożeństwo Różańcowe         - godz. 1700

 

Nabożeństwo majowe                - godz. 1730

 

Gorzkie żale                                – godz. 1700

 

Droga  krzyżowa :

dla dzieci                 - godz. 1615

dla dorosłych          - godz. 1730

dla młodzieży          - godz. 1900

ZAPRASZAMY

 

 

Wskazówki duszpasterskie

dla parafian

 

 

 

 

CHRZEST

Wskazówki duszpasterskie  dla Rodziców i Rodziców Chrzestnych 

Obowiązkiem chrześcijańskich rodziców jest wychowywanie swoich dzieci w wierze katolickiej. Pierwszym ważnym wydarzeniem w życiu rodziny jest chrzest dziecka.  Wymaga on przygotowania do głębszego i owocnego przeżycia.

Oto kilka praktycznych rad, które pomogą we właściwym przeżyciu tego Sakramentu:

 

 1. Chrzty uroczyste w Parafii Św. Barbary w Pionkach udzielane są w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. W inne niedziele chrzty są udzielane po Mszy św. o godz. 10.00 w prezbiterium.

 

 1. Przy zgłaszaniu dziecka w kancelarii do Chrztu św. należy mieć ze sobą odpis aktu urodzenia, bądź odpowiedni wpis w dowodzie osobistym.

 

 1. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby ochrzczone, bierzmowane, spełniające gorliwie obowiązki chrześcijańskie. Nie mogą być Rodzicami Chrzestnymi : osoby żyjące w konkubinacie ( bez ślubu kościelnego ), alkoholicy, narkomani, młodzież nie chodząca na katechizację, osoby niewierzące, niepraktykujące, zbyt młode ( które nie ukończyły 15-ego roku życia ). Rodzice Chrzestni spoza naszej Parafii powinny okazać właściwe zaświadczenie stwierdzające, że dana osoba może pełnić rolę Rodzica Chrzestnego.

 

 1. Podpisy w Księdze Ochrzczonych składają w dwóch egzemplarzach: jedno z Rodziców i Rodzice Chrzestni w kancelarii, bądź w zakrystii przed Chrztem św.

 

 1. W kancelarii składa się zwyczajowo ofiarę na utrzymanie księży; w  zakrystii – Siostrze Sercance.

 

 1. W czasie chrztu dziecko trzyma jedno z rodziców . Ojciec Chrzestny trzyma świecę i zapala ją w odpowiednim momencie od paschału. Matka Chrzestna trzyma białą szatę, na której wcześniej należy wypisać: Imię i Nazwisko dziecka oraz datę Chrztu św.

 

 1. W czasie liturgii chrzcielnej Rodzice i Rodzice Chrzestni powinni przyjąć Komunię św. w intencji dziecka. Wypada poprosić o to całą najbliższą Rodzinę.

 

 1. Po Chrzcie św. rodzina udaje się z dzieckiem do ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej, by Jej zawierzyć losy dziecka.

 

 1. Fotografów i filmujących uroczystość uprasza się o godne i dyskretne zachowanie, aby swą obecnością nie rozpraszać modlitewnego skupienia i powagi miejsca.

Szczęść Boże Waszej Rodzinie życzą : Ksiądz Proboszcz, Księża i Siostry Parafii Św. Barbary w Pionkach.

 

 

POGRZEB

Wskazania duszpasterskie dotyczące urządzenia pogrzebu. 

Współczujemy Wam w zmartwieniu, gdy musicie pożegnać kochaną osobę. Pocieszamy się jako chrześcijanie, że śmierć to nie koniec, że spotkamy się znowu w radości zmartwychwstania.

 1. Organizując pogrzeb staramy się okazać wdzięczność zmarłej osobie bez zwracania uwagi na organizatora. Do kancelarii należy zwrócić się z kartą zgonu zmarłego. W firmie pogrzebowej uzgodnić transport, trumnę i obsługę pogrzebową.
 2. Ustalamy w kancelarii dzień i godzinę rozpoczęcia nabożeństwa żałobnego, które się składa z trzech części:

-przyprowadzenia zwłok do kościoła ze śpiewem i biciem dzwonów;

-mszy św. w intencji zmarłego (-ej);

-wyprowadzenia zwłok na cmentarz

 1. Chrześcijanom niegodnym pogrzebu katolickiego odmawia się pełnego splendoru       pogrzebu i ogranicza się obrzędy do mszy św. w kościele (konkubinariusze,       niepraktykujący, alkoholicy. narkomani);
 2. Organizator ponosi koszty pogrzebu wobec
 1. Z grabarzem należy ustalić miejsce pochowania zwłok. Miejsca na groby kopane w ziemi są na cmentarzu parafialnym bezpłatne: budowanie grobowców i rabatek cementowych czy kamiennych wymaga wniesienia w kancelarii tut. Parafii opłaty specjalnej i zawarcia umowy o "placowe". Umowę tę należy okazać panu grabarzowi i wykonawcy grobowca.
 2. Zawiadamiając rodzinę o pogrzebie zachęcajmy bliskich, by w czasie mszy pogrzebowej przyjęli Komunię św. i zyskali odpust dla zmarłego (zmarłej).
 3. Należy przygotować pisemne pożegnanie zmarłego w następującym stylu:

"Zmarły (a) żegna: wymienić najbliższych z imienia i nazwiska, z nazwiska – rodziny bliskie zmarłemu, przyjaciół, sąsiadów, delegacje różnych grup obecnych na pogrzebie". Pożegnanie należy dostarczyć do zakrystii na chwilę przed rozpoczęciem uroczystości.

 1. Prosimy o przywiezienie z cmentarza na plebanię  księdza dyżurnego po skończonych modłach pogrzebowych
 2. Klucz od kostnicy posiadają Siostry Sercanki
 3. Pomagamy naszym zmarłym poprzez naszą pamięć modlitewną, zamawiając w ich intencji Msze Święte oraz modląc się w wypominkach czytanych w niedzielę przed Mszą świętą.

Wieczny odpoczynek racz naszym zmarłym dać Panie...

 

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Wskazówki duszpasterskie  dla narzeczonych.

 1. Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się na 3 miesiące przed ślubem, by      zamówić datę i godzinę ślubu. Aby spisać Protokół Przedślubny, należy mieć ze sobą dowód osobisty, metrykę Chrztu Św. i świadectwo Kursu Przedmałżeńskiego. Spisanie Protokołu daje podstawę, by wygłosić zapowiedzi przedślubne w parafiach narzeczonych. 

 2. W niedzielę wygłaszanych zapowiedzi należy być u Komunii św. w intencji uproszenia sobie błogosławieństwa Bożego na życie małżeńskie.

 3. We właściwym czasie wcześniej należy skorzystać z Sakramentu Pokuty (kartki do spowiedzi). Pierwsza spowiedź przedślubna może być z całego życia, bądź z dłuższego okresu młodości. Przystępując do sakramentu pokuty należy poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

 4. W czasie trwania przygotowań przedślubnych należy odbyć przygotowanie bliższe do małżeństwa: 3 Konferencje przedślubne z Kapłanem ( ks. Zbigniew, w środy po mszy św. wieczornej: w czasie zimowym - godz. 17.45, w czasie letnim – 18.45), oraz 3 Spotkania z Instruktorką Rodzin (sala z drugiej strony plebanii, poniedziałki, w godz. 15.oo-17.oo.

 5. Należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego narzeczonego lub narzeczonej zamiar wzięcia ślubu kościelnego i pobrać 3 druki opieczętowane pieczęcią USC do ślubu kościelnego. Uwaga: są one ważne 3 miesiące i ślub kościelny musi się odbyć w  tym czasie. Druki te należy dostarczyć do kancelarii parafialnej parafii ślubu kościelnego. Po ostatniej zapowiedzi należy zgłosić się we dwoje do kancelarii parafialnej celem spisania aktu ślubu. Należy podać dane o świadkach (personalia, wiek, adresy) i przedłużyć dokumenty o wygłoszonych zapowiedziach i o odbytym przygotowaniu przedślubnym. Można wtedy uregulować finansową stronę ślubu.

 6.  Na kwadrans przed ślubem należy do zakrystii dostarczyć obrączki. Wtedy to młoda para wraz ze świadkami i kapłan błogosławiący podpisują akt ślubu.

 7.  Zachęcamy rodziny narzeczonych, by solidarnie przyjęły Komunię Św. w intencji młodej pary na uroczystości zaślubin.

  Szczęść Boże  Młodej  Parze !!!!